Nieuwbouw OBS Bos en lommer, Amsterdam

 

Projectomvang OBS Bos en Lommer :      2.700 m² BVO inclusief gymzaal

Opdrachtgever :                                             AWBR / Eigen Haard

Architect :                                                       Architectenbureau Marlies Rohmer

 

 

De OBS Bos en Lommer maakt deel uit van de ‘Brede School Campus Kolenkitbuurt’ in de vernieuwde Kolenkitbuurt. In het voorjaar van 2017 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn in deze brede school ondergebracht.

Adviesbureau Becks is als installatieadviseur verantwoordelijk voor het volledig adviestraject (VO, DO, Bestek, Uitvoering, Oplevering) (Frisse scholen klasse B). In het ontwerp zijn PV panelen en LED-verlichting geïntegreerd.

 

 

Contact

Kees Prinssen

  • +31 (0)73 657 90 30