Nieuwbouw Brede School Baarn-Noord

Projectomvang :             3.250 m² BVO

Opdrachtgever :             Schoolbesturen PCBO en het Sticht i.s.m. de gemeente Baarn

Projecmanagement :     ICS Adviseurs

Architect :                       Bonnemayer Architecten Uden

 

 

Deze school is de basisaccommodatie voor een netwerk van kinderen, medewerkers, ouders en buurtbewoners. Door samenwerking zijn partners in staat om naast een eigen programma een rijker activiteitenaanbod voor opgroeiende kinderen aan te bieden. De school huisvest twee basisscholen, een kinderopvang en een peuterspeelzaal.

Adviesbureau Becks is verantwoordelijk voor het ontwerp technische installaties, duurzaamheid speelt in het project een grote rol. In het ontwerp zijn PV-panelen en LED-verlichting geïntegreerd. Het resultaat van alle duurzaamheidsmaatregelen is een EPG die 50% onder de EPG-norm van 2014 ligt.

 

Contact

Kees Prinssen

  • +31 (0)73 657 90 30